מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

רמזורים

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38