התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פיר כבלים

חייב להיות אנכי, ישר ורציף לכל אורכו מהקרקע עד לקומה העליונה

פיר כבלים

חייב להיות אנכי, ישר ורציף לכל אורכו מהקרקע עד לקומה העליונה