צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום ארון המונים

הנחיות כלליות

הארון יוצב תמיד בגבול המגרש,

ללא חריגה לשטח ציבורי!

בגבול המגרש

חזית למדרכה

מיקום נוח ונגיש

מיקום ארון המונים

הנחיות כלליות

הארון יוצב תמיד בגבול המגרש, ללא

חריגה לשטח ציבורי!


בגבול המגרש

חזית למדרכה

מיקום נוח ונגיש