מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום ותשתית הארון

1

ארון בגומחה בגבול מגרש

2

ארון בחדר חשמל במבנה

(אם לא ניתן למקם בגבול המגרש)

מיקום ותשתית הארון

1

ארון בגומחה בגבול מגרש

2

ארון בחדר חשמל במבנה

(אם לא ניתן למקם בגבול המגרש)