צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מרחב פנוי מתחת לארון

מתחת לארון לא תעבור צנרת

מאף סוג


מים

תקשורת

גז

ביוב

מרחב פנוי מתחת לארון


מתחת לארון לא תעבור צנרת מאף סוג

מים

תקשורת

גז

ביוב