בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

בדיקה עקב החלפת מפסק ראשי

ביקורת ויזואלית של לוח ראשי

התאמת המפסק הראשי לגודל

החיבור

בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

בדיקה עקב החלפת מפסק ראשי

ביקורת ויזואלית של לוח ראשי

התאמת המפסק הראשי לגודל החיבור


בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה