צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום ארון המונים

בניין דו-משפחתי / 2 יח' מופרדות בחניה

2 ארונות בצדי הדירות

2 מונים

2 כבלים 5 גידים

שיטת הגנה בתיאום

עם חברת החשמל

מיקום ארון המונים

בניין דו-משפחתי / 2 יח'

מופרדות בחניה

2 ארונות בצדי הדירות

2 מונים

2 כבלים 5 גידים

שיטת הגנה בתיאום עם חברת החשמל