תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל


עמידה בתנאים

הבנייה והביצוע בהתאם לתוכניות המאושרות והחתומות על ידי מדור תכנון תחט"פהלקוח ביצע הזמנת חיבור ושילם מקדמה

התחט"פ/חדר המיתוג יעברו לחזקת חברת החשמל 6 חודשים לפני מועד האכלוס המתוכנן

קיים הסכם חתום על ידי שני הצדדים

תנאים לקבלה סופית של המבנה

השלמת פיתוח השטח בסביבת התחנה ומעל רצועות המעבר לכבלי חברת החשמל

סלילת דרכי הגישה לרכב כבד ולעובדי חברת החשמל

גישה חופשית וקבועה בכל שעות היממה היא תנאי תפעולי ובטיחותי מהותי.  אין לחסום את הגישה לתחנה 

 אף לא לתקופה קצרה ביותר!


מסירה לחברת החשמל

הבנייה והביצוע בהתאם לתוכניות המאושרות והחתומות על ידי מדור תכנון תחט"פ

הלקוח ביצע הזמנת חיבור ושילם מקדמה

עמידה בתנאים

התחט"פ/חדר המיתוג יעברו לחזקת חברת החשמל 6 חודשים לפני מועד האכלוס המתוכנן

קיים הסכם חתום על ידי שני הצדדים

תנאים לקבלה סופית של המבנה

השלמת פיתוח השטח בסביבת התחנה ומעל רצועות המעבר לכבלי חברת החשמל

סלילת דרכי הגישה לרכב כבד ולעובדי חברת החשמל

גישה חופשית וקבועה בכל שעות היממה היא תנאי תפעולי ובטיחותי מהותי.  אין לחסום את הגישה לתחנה 

 אף לא לתקופה קצרה ביותר!