תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

דרישות מיועץ חשמל

חברת החשמל מתייחסת לפרויקט

תמ"א 38 כאל בניין חדש


מיקום רכיבי חברת חשמל: על פי

 מפרט חל"ב (חיבורים לבניינים) ריכוז מונים / התקנת מונים בקומות


דרישות מיועץ חשמל

חברת החשמל מתייחסת לפרויקט

תמ"א 38 כאל בניין חדש

מיקום רכיבי חברת חשמל:

על פי מפרט חל"ב (חיבורים

לבניינים) ריכוז מונים / התקנת

מונים בקומות