צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבור המבנה

לצורך חיבור המבנה יש לתאם (עוד טרם התחלת הבנייה) את התקנת החיבור מול חברת החשמל

יש להכין את התשתית לחיבור בהתאם להנחיות ותכנית ההגשה


אם התשתית בוצעה בהתאם להנחיות, עובדי חברת החשמל יתקינו את הארון ויחברו אותו לרשת החשמל

חיבור המבנה

לצורך חיבור המבנה יש לתאם (עוד טרם התחלת הבנייה) את התקנת החיבור מול חברת החשמל

יש להכין את התשתית לחיבור בהתאם להנחיות ותכנית ההגשה


אם התשתית בוצעה בהתאם להנחיות, עובדי חברת החשמל יתקינו את הארון ויחברו אותו לרשת החשמל