תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פיקוח על הבנייה

בניית מבנה תחט"פ והנחת הצנרת

ייעשו בפיקוח של מהנדס/הנדסאי וחשמלאי מטעם היזם ובפיקוח חברת החשמל 


1

חלוקת האחריות

2

שלבי בנייה בפיקוח היזם

3

שלבי בנייה בליווי נציג

חברת החשמל

1

חלוקת האחריות

2

שלבי בנייה בפיקוח היזם

3

שלבי בנייה בליווי נציג חברת

החשמל

פיקוח על הבנייה

בניית מבנה תחט"פ והנחת הצנרת

ייעשו בפיקוח של מהנדס/הנדסאי וחשמלאי מטעם היזם ובפיקוח

חברת החשמל