צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

סוג ארון המונים

סוג הארון ייקבע בהתאם למספר

וגודל החיבורים:

ארון למונה אחד

(עד 3x100 אמפר)

ארון ל-2 מונים

(עד 3x100 אמפר בכל מונה)

ארון ל-3 מונים

(עד 3x40 אמפר בכל מונה)

כ-40 ס"מ

כ-120 ס"מ

כ-90 ס"מ

כ-60 ס"מ

כ-120 ס"מ

כ-90 ס"מ

כ-60 ס"מ

כ-120 ס"מ

כ-90 ס"מ

סוג ארון המונים

סוג הארון ייקבע בהתאם למספר

וגודל החיבורים:


ארון למונה אחד (עד 3x100 אמפר)


ארון ל-2 מונים (עד 3x100

אמפר בכל מונה)


ארון ל-3 מונים (עד 3x40 אמפר

בכל מונה)


כ-40 ס"מ

כ-120 ס"מ

כ-90 ס"מ

כ-60 ס"מ

כ-120 ס"מ

כ-90 ס"מ

כ-60 ס"מ

כ-120 ס"מ

כ-90 ס"מ