ריכוז מונים

ריכוז מונים

1

איך מתחברים לבניין?

2

תשתית החיבור למבנה

3

הנישה: מיקום ומידות

4

סידור הארונות

5

המונה הציבורי

6

חיבורי הארונות

7

התקנת הארון והבסיס

8

דלתות הנישה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

דלתות הנישה

יש להדביק שילוט

תקני, הכולל את מספר

הארון, מספרי הדירות

ומדבקת אזהרה


מיספור הארונות

והמונים משמאל לימין

ארון 1

דירות

1-12

ארון 2

דירות

13-24

ארון 3

דירות

25-36

מונה

ציבורי

דלתות הנישה


יש להדביק שילוט

תקני, הכולל את מספר

הארון, מספרי הדירות

ומדבקת אזהרה


מיספור הארונות

והמונים משמאל לימין

ארון 1

דירות

1-12

ארון 2

דירות

13-24

ארון 3

דירות

25-36

מונה

ציבורי