בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול

מטרת הבדיקה

בדיקת התאמת מערך ההגנה לדרישות

תקנות החשמל "הארקות ואמצעי הגנה

בפני חשמול במתח עד 1000 וולט",

"הארקות יסוד"

בדיקת מערך הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמולמטרת הבדיקה

בדיקת התאמת מערך ההגנה לדרישות

תקנות החשמל "הארקות ואמצעי הגנה

בפני חשמול במתח עד 1000 וולט",

"הארקות יסוד"