בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

תנאים לביצוע הבדיקה

הזמנת בדיקה, הקמת חוזה למתקן, תשלום דמי בדיקה

תשתיות: קיום מקורות אספקה

ומיקומם, קווי הזנה ודרישות טכניות לחיבור המתקן, השלמת עבודות רשת וחל"ב (אם יידרשו) ותיעודן בחברת החשמל

יש להציג טפסים מקוריים בלבד!

סרטון הדגמה על מערכת ההזמנות >>

טופס 4 / תעודת גמר: אישור לאספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה

לחיבור זמני לתקופת הבנייה:

טופס 2 (אישור לצורך עבודות לפי תקנות התכנון והבנייה) או היתר בנייה 

תנאים לביצוע הבדיקה


הזמנת בדיקה, הקמת חוזה למתקן,

תשלום דמי בדיקה


תשתיות: קיום מקורות אספקה ומיקומם, קווי הזנה ודרישות טכניות לחיבור המתקן, השלמת עבודות רשת וחל"ב (אם יידרשו) ותיעודן בחברת החשמל


טופס 4 / תעודת גמר: אישור לאספקת חשמל לפי תקנות התכנון והבנייה


לחיבור זמני לתקופת הבנייה: טופס 2 (אישור לצורך עבודות לפי תקנות התכנון והבנייה) או היתר בנייה 


יש להציג טפסים מקוריים בלבד!

סרטון הדגמה על מערכת ההזמנות >>