מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בגומחה בגבול מגרש

מיקום הגומחה

בגבול המגרש ללא חריגה לשטח ציבורי

גישה חופשית לחזית הארון משטח ציבורי

דלת: ניתן לסגור את הגומחה בדלת מחומר בלתי דליק, אך ללא נעילה!

ארון בגומחה בגבול מגרש

מיקום הגומחה

בגבול המגרש ללא חריגה לשטח ציבורי

גישה חופשית לחזית הארון משטח ציבורי

דלת: ניתן לסגור את הגומחה בדלת מחומר בלתי דליק, אך ללא נעילה!