תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בתחט"פ הממוקמת בקומה תת-קרקעית או מעל מפלס הקרקע, יש לבנות חדר מדרגות עפ"י ההנחיות

פתחים


מדרגות

פתחים

מדרגות

בתחט"פ הממוקמת בקומה תת-קרקעית או מעל מפלס הקרקע, יש לבנות חדר מדרגות עפ"י ההנחיות