בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה לצורך חידוש אספקה

חיבור מחדש לאחר ניתוק

בדיקה/ביקורת של מתקן חשמל צורך חידוש אספקה למתקן מופסק, תבוצע ע"י חברת החשמל בהתאם להנחיות מינהל החשמל.

חיבור מחדש לאחר ניתוק

אם הלקוח הזמין הפסקה של עד 72

שעות לצורך טיפול ותחזוקה, אין צורך בבדיקה לפני חיבור מחדש.

החיבור מותנה בחתימת הלקוח על טופס "חידוש אספקה במקרה של הפסקה לצרכי תחזוקה"


אם בוצע במתקן שינוי יסודי שאינו

כרוך בהגדלת חיבור, תידרש חתימת

בודק חיצוני

בדיקה לצורך חידוש אספקהחיבור מחדש לאחר ניתוקבדיקה/ביקורת של מתקן חשמל לצורך חידוש אספקה למתקן מופסק, תבוצע ע"י חברת החשמל בהתאם להנחיות מינהל החשמל.


חיבור מחדש לאחר ניתוק

אם הלקוח הזמין הפסקה של עד 72 שעות לצורך טיפול ותחזוקה, אין צורך בבדיקה

לפני חיבור מחדש.


החיבור מותנה בחתימת הלקוח על טופס "חידוש אספקה במקרה של הפסקה לצרכי תחזוקה"אם בוצע במתקן שינוי יסודי שאינו

כרוך בהגדלת חיבור, תידרש חתימת

בודק חיצוני