מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בסיס הארון

הארון יותקן על מסגרת מתכת

המסופקת ע"י חברת החשמל ומחוברת לבסיס בטון ("אמבטיה")


בסיס הארון

הארון יותקן על מסגרת מתכת

המסופקת ע"י חברת החשמל ומחוברת לבסיס בטון ("אמבטיה")