צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום ארון המונים

במבנה פינתי (יותר מחזית

אחת), יש להתייעץ עם

מתכנן חברת החשמל!

מיקום ארון המונים

הנחיות כלליות

במבנה פינתי (יותר מחזית אחת), יש להתייעץ עם מתכנן חברת החשמל!