צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום ארון המונים


1

הנחיות כלליות

2

מבנה פינתי

3

בית בודד במגרש

4

בניין דו-משפחתי /

2 יח' צמודות

5

בניין דו-משפחתי /

2 יח' מופרדות בחניה

6

בניין תלת משפחתי

מיקום ארון המונים

1

הנחיות כלליות

2

מבנה פינתי

3

בית בודד במגרש

4

בניין דו-משפחתי / 2 יח' צמודות

5

בניין דו-משפחתי / 

2 יח' מופרדות בחניה

6

בניין תלת משפחתי