צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מרחב פנוי בחזית הארון

לפני הארון יש להשאיר שטח

פנוי, נגיש וללא הפרעות:

תמרורים

עצמים המפריעים לגישה

מדרכה צרה מדי

עצים

מרחב פנוי בחזית הארון


לפני הארון יש להשאיר שטח פנוי,

נגיש וללא הפרעות:

עצים

תמרורים

עצמים המפריעים לגישה

מדרכה צרה מדי