צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום ארון המונים

בניין תלת משפחתי

ארון אחד בגבול המגרש

3 מונים

3 כבלים 5 גידים

איפוס בארון

מיקום ארון המונים

בניין תלת משפחתי

ארון אחד בגבול המגרש

3 מונים

3 כבלים 5 גידים

איפוס בארון