צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

1

גומחה מוכנה

2

גומחה ביציקת בטון

3

דלת הגומחה

גומחה לארון

1

גומחה מוכנה

2

גומחה ביציקת בטון

3

דלת הגומחה