בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת רמת בידוד

מטרת הבדיקה

לוודא שהתנגדות הבידוד בין שני מוליכים במעגל חשמלי אחד, ובין מוליך המעגל לבין גוף מאורק, לא תפחת מ-1.5 מגה-אוהם

מרכיבי הבדיקה

מיקום וגובה ההתקנה

בין אפס להארקה

בין כל מופע לאפס (אם ניתן לנתק את כל העומסים המחוברים)

בין מוליכי המופע (אם ניתן לנתק

את כל העומסים המחוברים)

בדיקת רמת בידודמטרת הבדיקה

לוודא שהתנגדות הבידוד בין שני מוליכים במעגל חשמלי אחד, ובין מוליך המעגל לבין

גוף מאורק, לא תפחת מ-1.5 מגה-אוהם


מרכיבי הבדיקה

מיקום וגובה ההתקנה

בין אפס להארקה

בין כל מופע לאפס (אם ניתן לנתק את

כל העומסים המחוברים)

בין מוליכי המופע (אם ניתן לנתק

את כל העומסים המחוברים)