בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הזמנת בדיקה

המזמין: החשמלאי שביצע את

העבודה או בא כוחו

על המזמין להחזיק ברישיון מתאים לגודל החיבור

חשמלאי שאינו רשום במאגר

חברת החשמל יידרש להציג רישיון במשרדי החברה

ההזמנה תבוצע באמצעות טופס

"הגשת מתקן לבדיקה" בחתימת המזמין

סרטון הדגמה על מערכת ההזמנות >>

הזמנת בדיקה


המזמין: החשמלאי שביצע את העבודה

או בא כוחו


על המזמין להחזיק ברישיון מתאים

לגודל החיבור


חשמלאי שאינו רשום במאגר חברת החשמל יידרש להציג רישיון במשרדי החברה


ההזמנה תבוצע באמצעות טופס

"הגשת מתקן לבדיקה" בחתימת המזמין


סרטון הדגמה על מערכת ההזמנות >>