תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גודל החיבור חורג בדרך כלל

מגודל החיבור הקיים, ולכן

נדרש חיבור זמני נפרד 

ארון מונים למנוף יותקן

בכניסה לשטח המגודר

בגבול המגרש

מונים נפרדים להזנת המנוף

ולשאר חיבורי המבנה, למניעת

עירוב הזנות

חיבור זמני למנוף

חיבור זמני למנוף


גודל החיבור חורג בדרך כלל מגודל החיבור הקיים, ולכן נדרש חיבור זמני נפרד 


ארון מונים למנוף יותקן בכניסה לשטח המגודר בגבול המגרש


מונים נפרדים להזנת המנוף ולשאר חיבורי המבנה, למניעת עירוב הזנות