תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מספר בניינים על מגרש אחד


1

עם לובי משותף 

2

ללא לובי משותף 


מספר בניינים על מגרש אחד

1

עם לובי משותף 

2

ללא לובי משותף