התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

קומת כניסה

1

הנישה

2

ארון אבטחה ראשית

3

מונה ציבורי

קומת כניסה

1

הנישה

2

ארון אבטחה ראשית

3

מונה ציבורי