מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מערכות מנייה

מהי מערכת מנייה?

מערכת המודדת את צריכת החשמל במתקן עם חיבור גדול, שאינו מאפשר למדוד את צריכת החשמל ישירות באמצעות המונה

המדידה מתבצעת במונה לאחר מעבר דרך משנה זרם המותקן על פסי הצבירה בארון המנייה, ומפחית את הזרם ביחס קבוע: 1:500, 1:1,000 וכד'

מערכות מנייה

מהי מערכת מנייה?

מערכת המודדת את צריכת החשמל במתקן עם חיבור גדול, שאינו מאפשר למדוד את צריכת החשמל ישירות באמצעות המונה

המדידה מתבצעת במונה לאחר מעבר דרך משנה זרם המותקן על פסי הצבירה בארון המנייה, ומפחית את הזרם ביחס קבוע: 1:500, 1:1,000 וכד'