צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גודל החיבור

בבניין צמוד-קרקע מומלץ

חיבור תלת-פאזי

גודל החיבור נקבע לפי

היקף הצריכה:


3x25 אמפר

3x40 אמפר

3x63 אמפר

3x80 אמפר

3x100 אמפר

גודל החיבור

בבניין צמוד-קרקע מומלץ חיבור

תלת-פאזי

גודל החיבור נקבע לפי היקף הצריכה:


3x25 אמפר

3x40 אמפר

3x63 אמפר

3x80 אמפר

3x100 אמפר