בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך רישוי עסקים

יש לבצע בדיקה לכל מתקן חדש או

משופץ (דירה, בניין, בית עסק, מפעל

וכד'), לפני חיבורו לרשת ההזנה, כדי לוודא:

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך רישוי עסקים


יש לבצע בדיקה לכל מתקן חדש או

משופץ (דירה, בניין, בית עסק, מפעל

וכד'), לפני חיבורו לרשת ההזנה, כדי לוודא: