צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

גומחה לארון

דלת הגומחה

ניתן להתקין לגומחה

דלת מחומר בלתי דליק

אסור להתקין דלת עם

נעילה שתמנע גישה

מעובדי חברת חשמל!

גומחה לארון

דלת הגומחה

ניתן להתקין לגומחה דלת מחומר

בלתי דליק


אסור להתקין דלת עם נעילה שתמנע

גישה מעובדי חברת חשמל!