התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבור לבניין

צנרת הזנה

המידע במדריך עוסק בהזנה חיצונית

אם נדרשת הקמת תחט"פ, יש לפנות לחברת החשמל

חיבור לבניין

צנרת הזנה

המידע במדריך עוסק בהזנה חיצונית

אם נדרשת הקמת תחט"פ, יש לפנות לחברת החשמל