תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל

מבנה התחט"פ ייבדק ויתקבל לאחר בדיקה ועמידה בתנאי חברת החשמל, ולאחר מילוי כל התנאים המסחריים והקנייניים שנקבעו על ידי המחוז

1

עמידה בתנאים

2

אישורים

3

בדיקות קבלה

4

ליקויים

1

עמידה בתנאים

2

אישורים

3

בדיקות קבלה

4

ליקויים

מסירה לחברת החשמל

מבנה התחט"פ ייבדק ויתקבל לאחר בדיקה ועמידה בתנאי חברת החשמל, ולאחר מילוי כל התנאים המסחריים והקנייניים שנקבעו על ידי המחוז