מערכות מנייה

מערכות מנייה

1

מערכות מנייה

2

סוגי ארונות מנייה

3

בסיס הארון

4

מיקום ותשתית הארון

5

איפוס וחיבור הארקה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

ארון בחדר חשמל במבנה

(אם לא ניתן למקם בגבול המגרש)

מיקום החדר

לוודא גישה נוחה משטח ציבורי

ארון בחדר חשמל במבנה

(אם לא ניתן למקם בגבול המגרש)

מיקום החדר

לוודא גישה נוחה משטח ציבורי