התקנת מונים בקומות

התקנת מונים בקומות

1

התקנת מונים בקומות

2

חיבור לבניין

3

קומת כניסה

4

פיר כבלים

5

נישת מונים קומתית

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

התקנת מונים בקומות

מתי נדרשת התקנה בקומות?

במבנה עם מספר רב של מונים/דירות

כאשר לא ניתן לרכז את כל המונים בקומת הקרקע

התקנת מונים בקומות

מתי נדרשת התקנה בקומות?

במבנה עם מספר רב של מונים/דירות

כאשר לא ניתן לרכז את כל המונים בקומת הקרקע