צמודי קרקע

צמודי קרקע

1

גודל החיבור

2

סוג ארון המונים

3

מיקום ארון המונים

4

חזית הארון

6

גומחה לארון

7

חיבור ללוח החשמל

8

חיבור המבנה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבור ללוח חשמל

מהגומחה נעביר צנרת

בקוטר המתאים ללוח

החשמל הביתי, עבור

הכבל הפרטי

לא לשכוח חוט משיכה!

חיבור ללוח חשמל

מהגומחה נעביר צנרת בקוטר המתאים ללוח החשמל הביתי,

עבור הכבל הפרטי


לא לשכוח חוט משיכה!