בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

בדיקות עקב שינוי במתקן פרטי שלא

עקב שינוי בחיבור החשמל או בחידוש

אספקה הן בדיקות חובה באחריות

המשתמש / בעל המתקן ואינן באחריות

חברת החשמל!

1

בדיקה/ביקורת עקב שינוי

בחיבור החשמל 

2

העתקת מונה או החלפת קו

הזנה ללא שינוי גודל חיבור 

3

החלפת/העתקת לוח ראשי 

4

בדיקה עקב החלפת מפסק

ראשי

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור


בדיקות עקב שינוי במתקן פרטי שלא עקב שינוי בחיבור החשמל או בחידוש אספקה הן בדיקות חובה באחריות המשתמש / בעל המתקן ואינן באחריות חברת החשמל!


1

בדיקה/ביקורת עקב שינוי

בחיבור החשמל 


2

העתקת מונה או החלפת קו

הזנה ללא שינוי גודל חיבור 


3

החלפת/העתקת לוח ראשי 

4

בדיקה עקב החלפת מפסק ראשי