בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

מתקן מתח נמוך: בכפוף לקבלת היתר הפעלה או עמידה בתנאי היתר סוג

תבוצע ע"י בודק חברת החשמל בלבד

מתקן מתח גבוה: בכפוף לקבלת היתר הפעלה מטעם מינהל החשמל

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38