מטרות הבדיקה 

יש לבצע בדיקה לכל מתקן חדש או

משופץ (דירה, בניין, בית עסק, מפעל

וכד'), לפני חיבורו לרשת ההזנה, כדי לוודא:

התאמת המתקן לדרישות חוק

החשמל ותקנותיו

בטיחות מערכת החשמל

הגנה על הציוד והמשתמשים

אמינות ואיכות האספקה למתקן

וללקוחות המחוברים לאותה רשת

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38