בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

החלפת/העתקת לוח ראשי 

מרכיבי הבדיקה

בדיקה חלקית בנוכחות חשמלאי,

לאחר מילוי טופס "בקשה לבדיקה

עקב שינויים במתקן" ע"י נציג הלקוח והחשמלאי

ביקורת ויזואלית של לוח ראשי, כולל מפסק ראשי ומפסק מגן (אם נדרש)

בדיקת נאותות מוליך הארקה

ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה

במקרה של העתקת לוח: בדיקת מקור ההארקה

בדיקת רציפות הארקה לכל

המעגלים והקווים היוצאים מלוח

החשמל שהועתק/הוחלף (רק אם

חברת החשמל ביצעה את הבדיקה לחיבור המתקן)

בדיקת בידוד בלוח ראשי

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

החלפת/העתקת לוח ראשי 

מרכיבי הבדיקה

בדיקה חלקית בנוכחות חשמלאי, לאחר מילוי טופס "בקשה לבדיקה עקב שינויים במתקן" ע"י נציג הלקוח והחשמלאי


ביקורת ויזואלית של לוח ראשי, כולל מפסק ראשי ומפסק מגן (אם נדרש)בדיקת נאותות מוליך הארקה ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה


במקרה של העתקת לוח: בדיקת מקור ההארקה

בדיקת רציפות הארקה לכל המעגלים והקווים היוצאים מלוח החשמל שהועתק/הוחלף (רק אם חברת החשמל ביצעה את הבדיקה לחיבור המתקן)


בדיקת בידוד בלוח ראשי