בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

החלפת/העתקת לוח ראשי 

לאחר העתקת לוח ראשי עקב:

מתי נדרשת בדיקה? 

 שינוי במבנה

התקנת לוח לקליטת אנרגיה

ממתקן ייצור

החלפת לוח ראשי/מפסק ראשי, ללא שינוי גודל חיבור וללא שינוי במתקן

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38