בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הגנת חוסר זינה מהרשת (LOM: Loss of Main)

בשילוב או בחיבור מתקני ייצור במתח גבוה, יש להתקין מימסר הגנת חוסר זינה מהרשת (LOM), המפסיק את הייצור במקרה של הפסקת מתח הרשת


הגנת LOM תופעל בממסר ההגנה הראשי, בנוסף להגנות הרגילות שבמתקן 


הגנת חוסר זינה מהרשת (LOM: Loss of Main)

בשילוב או בחיבור מתקני ייצור במתח גבוה, יש להתקין מימסר הגנת חוסר זינה מהרשת (LOM), המפסיק את הייצור במקרה של הפסקת מתח הרשת

הגנת LOM תופעל בממסר ההגנה הראשי, בנוסף להגנות הרגילות שבמתקן