בשילוב או בחיבור מתקני ייצור במתח גבוה, יש להתקין מימסר הגנת חוסר זינה מהרשת (LOM), המפסיק את הייצור במקרה של הפסקת מתח הרשת


הגנת LOM תופעל בממסר ההגנה הראשי, בנוסף להגנות הרגילות שבמתקן 


הגנת חוסר זינה מהרשת

(LOM: Loss of Main)

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38