הנחיות מינהל החשמל מבחינות בין מספר סוגי הבדיקות:

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה


בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (בדיקת התחברות)


מתקן פוטו-וולטאי

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38