בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מתקן פוטו-וולטאי

הנחיות מינהל החשמל מבחינות בין מספר סוגי הבדיקות:

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה


בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (בדיקת התחברות)


מתקן פוטו-וולטאי

הנחיות מינהל החשמל מבחינות בין מספר סוגי הבדיקות:

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית (בדיקת התחברות)