בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך רישוי עסקים

יש לבצע בדיקה לכל מתקן חדש או

משופץ (דירה, בניין, בית עסק, מפעל

וכד'), לפני חיבורו לרשת ההזנה, כדי לוודא:

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38