עמידה בבדיקה

מתקן שעבר את הבדיקה בהצלחה,

יחובר לרשת האספקה

אם יימצאו ליקויים במתקן, יועבר

למזמין דוח ליקויים מפורט

לאחר תיקון הליקויים, יש להזמין

בדיקה חוזרת

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38