הזמנת בדיקה

המזמין: החשמלאי שביצע את

העבודה או בא כוחו

על המזמין להחזיק ברישיון מתאים

לגודל החיבור

חשמלאי שאינו רשום במאגר

חברת החשמל יידרש להציג רישיון במשרדי החברה

ההזמנה תבוצע באמצעות טופס

"הגשת מתקן לבדיקה" בחתימת המזמין

סרטון הדגמה על מערכת ההזמנות >>

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38