מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

אתרים רפואיים

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38