למבקש שילוב מתקן ייצור (צריכה + ייצור) בהספק מותקן מעל 100 ק"וט ניתן לספק תשובה חיובית מוגבלת:

הגבלת הספק ההזרמה המירבי לרשת באמצעות אמצעי הגבלה


הגבלת צריכת אנרגיה מהרשת באמצעות אמצעי המגביל את היקף האנרגיה הנצרכת מהרשת


הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת /

הגבלת צריכה מהרשת

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38