בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת / הגבלת צריכה מהרשת

למבקש שילוב מתקן ייצור (צריכה + ייצור) בהספק מותקן מעל 100 ק"וט ניתן לספק תשובה חיובית מוגבלת:

הגבלת הספק ההזרמה המירבי לרשת באמצעות אמצעי הגבלה


הגבלת צריכת אנרגיה מהרשת באמצעות אמצעי המגביל את היקף האנרגיה הנצרכת מהרשת


הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת / הגבלת צריכה מהרשת

למבקש שילוב מתקן ייצור (צריכה + ייצור) בהספק מותקן מעל 100 ק"וט ניתן לספק תשובה חיובית מוגבלת:

הגבלת הספק ההזרמה המירבי לרשת באמצעות אמצעי הגבלה

הגבלת צריכת אנרגיה מהרשת באמצעות אמצעי המגביל את היקף האנרגיה הנצרכת מהרשת